Hostinger – Hosting miễn phí tốt nhất thế giới đã đến Việt Nam

Nói về host miễn phí trên thế giới thì 000webhosting được nhiều người đánh giá là số một, người người, nhà nhà sử dụng 000webhosting,… Cho đến đầu năm 2013, Hostinger đến Việt Nam, như một sự bùng nổ, Hostinger nhanh chóng trở thành host miễn phí tốt nhất và được mọi người ưa thích.