Bạc Liêu nước mặn, đất phì nhiêu !

Bạc Liêu nước mặn, đất phì nhiêu !
Bạc Liêu nước mặn, đất phì nhiêu !

Phía Đông là nước mặn
Biển cho ta muối nhiều
Phía Tây là nước ngọt
Đất phù sa phì nhiêu!

Cánh cò bay thẳng cánh
Giữa đất trời mênh mông,
Con người nhìn mỏi mắt
Lúa xanh trải cánh đồng!

Người Bạc Liêu phóng khoáng
Có thể nói chịu chơi,
Như Công tử nấu trứng
Đốt tiền làm nước sôi!

Cao Văn Lầu sáng tác
Bài dạ cổ hoài lang
Năm canh dài vợ nhớ
“Vào ra trông tin chàng!”

Tôi chỉ là lãng khách
Phiêu bạt qua Bạc Liêu,
Nghe tiếng đàn đổ phách
Hồn vương theo khói chiều!

 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment