Đàn Ông vs Đàn Bà

Đàn Ông vs Đàn Bà

Đàn Ông vs Đàn Bà

Khi nghĩ về đàn bà, thấy mặt ai cũng dửng dưng.
Khi nghĩ về đàn ông, thấy mặt ai cũng hằm hằm…
Đàn ông không dịu dàng như đàn bà.
Mà đàn ông mạnh hơn đàn bà, phải không?

Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ thuộc về đàn ông.
Xấu xí thuộc về đàn ông, xinh đẹp không qua được đàn bà.
Đàn ông không dịu dàng như đàn bà, mà đàn ông cục cằn hơn đàn bà, phải không?

Đàn ông sao quá nhiều khổ đau, biết làm sao được hả trời?
Có đàn ông mới có đàn bà. Và đàn bà lại đẻ ra đàn ông, điều đó có đúng không?

Hay nói thuộc về đàn bà. Uống rượu thuộc về đàn ông.
Hút thuốc thuộc về đàn ông. Ăn quà không qua được đàn bà.
Đàn ông không la cà như đàn bà. Mà đàn ông ăn nhậu hơn đàn bà.
Phải không em, phải không anh?

Ai đã từng làm đàn bà, cũng muốn trở thành đàn ông.
Ai đã từng làm đàn ông, không bao giờ muốn mình là đàn bà.
Khổ đau chi bằng mang bầu, khổ đau chi bằng nằm chờ sinh.
Giờ đây ta đã là đàn ông, sống cùng nhau phải có đàn bà.
Có đàn ông mới có đàn bà, nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông, điều đó có đúng không?

 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment