DẠY……….. CHỒNG..!!!

Dạy chồng !
Dạy chồng !

Có vợ mà vẫn mãi chơi
Cho nên em phải cầm roi oánh chồng
Một roi em đánh vào mông
Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà

Hai roi đánh tội trăng hoa
Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay
Ba roi đánh tội rượu say
Lè nhè siêu vẹo… lăn quay ra đường

Bốn roi đánh tội ẩm ương
Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình
Năm roi đánh tội linh tinh
Cờ bạc nói khoác… chỉ rình đi chơi
Mà còn hư nữa… thì coi…. Cái Hồn..!

– ST –

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment