Em có cần anh ?!

Em có cần anh ?!
Em có cần anh ?!

Cần không một bàn tay
Dắt anh khi lạc lối?
Cần không một buổi tối
Để cà phê chuyện trò!
Cần không lời dặn dò
Thấy điều gì bất chắc?
Cần không khi bế tắc
Lời chia sẻ động viên?

Cần không nụ cười hiền
Cho một ngày tươi mới?
Cần không một người đợi
Khi anh vừa ta ca?

Cần không một mái nhà
Để đi về có chốn?
Cần không sự bừa bộn
Để ta giúp đỡ nhau?

Cần không những thương đau
Để được yêu, bảo vệ
Hơn mọi điều như thế
Có lẽ… Anh cần e!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment