Đàn Ông vs Đàn Bà

Đàn Ông vs Đàn Bà Khi nghĩ về đàn bà, thấy mặt ai cũng dửng dưng.Khi nghĩ về đàn ông, thấy mặt ai cũng hằm hằm…Đàn ông không dịu dàng như đàn bà.Mà đàn ông mạnh hơn đàn bà, phải không? Sung sướng thuộc về… Read More

Ngày xưa và bây giờ

  Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng: XÔI là một thứ để mămBƯỞI là một thứ chỉ nằm trên câyBƯỚM thì là loại biết bayCHIM là một loại hót hay – có màoÁO MƯA mặc lúc mưa ràoVÉT MÁNG là lúc lợn vào chuồng ănGHẸ… Read More