Là đàn ông phải đam mê Đế Chế

Là đàn ông phải đam mê Đế Chế
Là đàn ông phải đam mê Đế Chế

Là đàn ông phải đam mê đế chế
Biết chăn phu và đập móng BE
Đàn ông là biết nâng bánh xe
Nhanh chân chạy khi nhìn ngựa dò đến

Đem quân đi mồm phải câm như hến
Tìm bãi phu vàng khẩn cấp phá chúng ngay
Làm đàn ông phải biết chữ : Akay
Biết xót dân và chăm lo làm ruộng

Thủa xưa cha vợ … thấy cấy cày là chuộng
Kén rể chăm ruộng còn nhờ vả về sau
Đã là trai bo ruộng phải thật mau
Ngựa chém đến thì bình chân như vại

Làm đàn ông có kẻ khôn người dại
Khôn biết đọc timeline dại mù tịt HC
Nếu già cả cho phép được bỏ bê
Ôm con nhỏ chỉ ngồi xem chém giết

Còn trai trẻ nếu gái gú biền biệt
Đâu xứng mặt đàn ông để tỏ vẻ ta đây
Làm đàn ông rượu chè chớ có giây
Ngồi độ C2 biết đâu thêm tráng kiện

Bị dồn đến đường cùng đừng ngồi cầu nguyện
Chúa chẳng đến giúp đâu hãy tự lực cánh sinh
Đàn ông à …? Chú phải có niềm tin
Còn 1 dân xin đừng resign nhé
Trốn 1 góc ngửi tạm mùi hành mẻ

Sang trận sau trả lũ bạn no say
Đấng mày râu không chờ đợi vận may
Gặp Chó son ta bá đạo phù thủy
Phải Catha dù gét tận xương tủy

Hãy lặng lẽ mỉm cười, tích cực kiếm hươu voi
Là đàn ông không phải thích xăm soi
Nhưng đừng lỡ cơ hội dồn đối thủ
Chém defeat vẫn dựng xây quy củ

Chớ 1 phút mềm lòng mà nhà cửa tan hoang
Đáng mặt đàn ông không mở miệng kêu than

Hãy chiến đấu hết sức mình có thể
Đừng bao giờ giận mình từng yêu chế
Bởi ai cũng một thời chìm đắm với đam mê

(Sưu tầm)

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment