Ngày xưa và bây giờ

 

Ngày xưa và bây giờ

Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng:

XÔI là một thứ để măm
BƯỞI là một thứ chỉ nằm trên cây
BƯỚM thì là loại biết bay
CHIM là một loại hót hay – có mào
ÁO MƯA mặc lúc mưa rào
VÉT MÁNG là lúc lợn vào chuồng ăn
GHẸ là loại có 8 chân
XẾP HÌNH là thứ chỉ cần tự chơi
THỔI KÈN là thổi bằng hơi
TÀU NHANH là thứ ta ngồi để đi

Còn bây giờ thì…

 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment