Vẫn còn….

Vẫn còn....
Vẫn còn….

Vẫn còn ở đó….
Những gì của ta!
Mùa đông lạnh ngắt
Mùa hè dần xa

Cuộc sống hối hả
Thoáng đã trôi qua
Thời gian lặng lẽ….
Đưa ta về già!

Vẫn còn ở đó
Những ngày hôm qua
Những gì chưa đến !
Nhưng chợt tan biến
Khi không còn ta !

Cuộc đời như con gió…

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment