Scam site 2012 (update thường xuyên)

buxhostScam site 2012 (update thường xuyên)buxhost

Đây là danh sách các site mình đã từng chơi và đã scam hoặc dấu hiệu scam rất rõ ràng (tăng minpay liên tục, tăng số lượng ads, giá ads đột ngột (kiếm được hơn 1$/ngày/1site thì scam là chắc), băt invest,… Cập nhật hàng ngày (cho nhóm chiến buxhost)

Xem thêm:

>> Danh sách scam 2011

>> Danh sách scam 2013

Scam site 2012 (update thường xuyên)

Danh sach scam tháng 12-2012

http://www.brazilianbux.com
http://www.786bux.com/
http://www.ilgbux.com/
http://www.empiremoneybux.com/
http://www.satabux.com/
http://www.genclicker.com (invest to cashout)
http://www.rockmusicbux.com/ (site die)
http://www.jjjbux.com (invest)
http://www.buxteen.com/
http://www.buxdesire.com/  (site die)
http://www.relax-ptc.info (Aurora) – can not pay out
http://www.insanebux.com (do not payout)
http://www.cosmobux.com/  (site die)
http://www.neomoneybux.com/
http://www.vts-clix.com
http://www.megacashbux.com/ (invest and not pay)
http://www.10minuteclix.com (invest)
http://www.buxomega.com (invest)
http://www.quickcashbux.com/

Danh sach scam tháng 9-2012

http://www.supremebux.com/ (die)
http://www.bux2poraly.com/ (bắt invest)
http://www.poralybux.com (bắt invest)
http://www.memebux.com/  (bắt invest)
http://www.autopay-bux.com (do not pay)
http://www.numberonebux.com
http://www.monster-bux.com bat invest 1$ moi rut duoc
http://www.rain-bux.com/ (Domain Suspended)
http://www.ptcbucket.com/ (Domain Suspended)
http://www.microbuxx.com/
http://www.lucky-bux.com. (site die)
http://www.fullbux.com/?ref=diquaniemdau (site die)
http://www.top1bux.com/ (15 days DO NOT pay!)
http://www.onlineincomebux.com  (15 days DO NOT pay!)
http://www.tatabux.com/ (do not pay!)
http://www.ptcok.com (ZEUS)
http://www.xten-bux.com
http://www.oebux.com (PTC Evolution)
http://www.buxcraft.com (PTC Evolution)
http://www.buxfine.com/ (die)
http://www.sleepybux.com/ (die)
http://www.towonkbux.com/ (suspended)
http://www.forex2bux.com/?ref=nh0kzin
http://www.apollobux.com/  ( 1 tháng chưa pay)
http://www.mazbux.com
http://www.clickensurf.com

Danh sach scam tháng 8-2012

http://www.dronebux.com/ref=tuandt (domain suspended)
http://www.red-alertbux.com/ (invest)
http://www.buxbeenpaid.com (invest)
http://www.buxcents.com/ (suspended)
http://www.rkbux.com/ (die)
http://www.buxency.com/pages/acc/payout
http://www.mylove-bux.com (suspended)
http://www.payadsu.com/ (1 tuần ko pay)
http://www.buildfuturebux.com/ (suspended)
http://www.linkbuxptc.com/?ref=diquaniemdau
http://www.buxency.com/?ref=diquaniemdau (suspended)
http://www.66bux.com/ (invest)
http://www.the-honest-bux.com/?ref=tumoteen
http://www.richadsnetwork.com/?ref=meohong
http://www.restobux.com/ref=tatbgroup
http://www.hhbux.com/ (ban IP Việt Nam)
http://www.usdbux.com (site die)
http://www.ptcwealth.com/ (site die)
http://www.jamesbux.com/ (site die)
http://www.ownerbux.com (site die)
http://www.jbbux.com (invest)
http://www.vipmmbux.com (invest)
http://www.wincashbux.co (site die)
http://www.ricabux.com (4 tháng ko trả tiền!)

Danh sach scam tháng 7-2012

http://www.thrivingbux.com/?ref=tuandt
http://www.bigstarbux.com/?ref=tuandt
http://www.jailbux.com/?ref=nh0kzin (invest)
http://www.flyptc.com/
http://www.proxybux.com/
http://www.zero-to-100.com (pay 1 tuan ko thay tien ve)
http://www.paaypal-bux.com/?ref=tumoteen (bắt invest)
http://www.nrs-bux.com/?ref=paidtoclick2012
http://www.ptcbucket.com/?ref=paidtoclick2012
http://www.mmm2011bux.com/?ref=nh0kzin
http://www.legitking.com/
http://www.1x4cyclebux.com
http://www.sagabux.com/
http://www.paaypal-bux.com/?ref=tumoteen (bắt invest)
http://www.ticbux.com/?ref=diquaniemdau (cả tháng ko pay)
http://www.wincashout.com/?ref=meohong
http://www.buxhovis1.com/?ref=k3nrin (chủ thớt bảo dừng chiến vì bị ban acc)
http://www.jamesbux.com/?ref=k3nrin (chủ thớt bảo dừng chiến vì bị ban acc)
http://www.joybux.com/?ref=tbtagr (SCAM)
http://www.sagabux.com/?ref=diquaniemdau (tăng minpay liên tục, chuẩn bị scam)
http://www.ptcgen.com/?ref=keannmayso1 (bắt invest)
http://www.adspayou.com/?ref=nh0kzin (bắt invest)
http://www.buxsharing.com/?ref=tumoteen (bắt invest)
http://www.rainbow-bux.com (bắt invest, ko add dc fund từ main balance)
http://www.eurexbux.com  (Domain Suspended)
http://www.pinkbux.com/  (bắt invest)
http://www.myawesomebux.com/?ref=hoktindc
http://www.nuclearbux.com/?ref=anhvinh2507
http://www.climaxbux.com   (ngày 17/07 bắt invest)
http://www.puzzlebux.com/?ref=meohong
http://www.a-realbux.com/?ref=tumoteen

http://www.legal-bux.com/?ref=paidtoclick2012 (scam)
http://www.share-bux.com/?ref=nh0kzin (có cheat link, ban account)
http://www.rankingbux.com/?ref=anhvinh2507 (scam)
http://www.50centptc.com/?ref=anhvinh2507 (scam)
http://www.longpaybux.com/?ref=anhvinh2507 (bắt invest)
http://www.cashsitebux.com/?ref=meohong (scam)
http://www.mesbux.com/?ref=nh0kzin (scam)
http://www.maxroibux.com
http://www.buxcrasher.com
http://www.paydolor.com
http://www.paidforjobs.com
http://www.brownbux.com
http://www.evrika-bux.com (bắt invest)
http://www.gegebux.com (bắt invest)
http://www.ragga-bux.com/ (bắt invest)
http://www.infatuated4bux.com
www.bespaidtoclick.com
www.worldwarbux.com
www.dramabux.com

Danh sach scam cập nhật từ tháng 6/2012:

http://relax-ptc.info
http://Cashfiesta.com
http://www.minipaybux.com
http://www.collectbux.com (pay cả tuần nay chưa thấy đâu)
http://www.emoneybux.com (bắt invest)
http://www.powerofptc.com (pay cả 10 ngày không thấy đâu- trong khi nó bảo instant)
http://www.upabux.com
http://www.milestone-bux.com (cập nhật ngày 5/5/2012: domain suspended)
http://www.protectbux.com (cập nhật ngày 31-5-2012: không vào được)
http://www.buxtops.com (cập nhật ngày 24/6/2012: domain suspended)

Good luck !!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

9 thoughts on “Scam site 2012 (update thường xuyên)

  1. ai k pít cài phần mềm thì có thể pm mình qa timgirlchungtkuyyahoo.com mìêt sex hướng dẫn từng chi tiết

Add Comment