Danh sách cập nhật site scam năm 2013

buxhostDanh sách cập nhật site scam năm 2013buxhost

Đây là danh sách các site mình đã từng chơi và đã scam hoặc dấu hiệu scam rất rõ ràng (tăng minpay liên tục, tăng số lượng ads, giá ads đột ngột (kiếm được hơn 1$/ngày/1site thì scam là chắc), băt invest,… Cập nhật hàng ngày (cho nhóm chiến buxhost)
Xem thêm: Danh sách scam 2011, Danh sách scam 2012

Danh sách cập nhật site scam năm 2013

Tháng 02-2013

http://www.limaptc.com/

Tháng 01-2013

http://www.goebux.com/    (die link)
http://www.krissbux.com/  (die link)
http://www.selfbux.com/    (die link)
http://www.dudebux.com/   (die link)
http://www.swombux.com/    (die link)
http://www.ultimatedbux.com (need investment before payout)
http://www.libertyclix.com/  (die link)
http://www.buxarrow.com/
http://www.sdbux.net/
http://www.buxgb.com/
http://www.cfpbux.com/
http://www.realitybux.com/
http://www.betaclix.com/
http://www.sambux.com/ (same SCAM admin with iconbux)
http://www.hussbux.com/
http://www.foxtrotbux.com/
http://www.buxunion.com/
http://www.maniac-ptc.com (pending payment for 30 days)

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

3 thoughts on “Danh sách cập nhật site scam năm 2013

  1. Từ tháng 2/2013 mình dừng cập nhật thông tin site SCAM nhé, do quá nhiều và mình ko chơi PTC nữa!
    Thanks

Add Comment