Danh sách scam 2011

Danh sách scam 2011buxhostbuxhost

Đây là danh sách các site mình đã từng chơi và đã scam hoặc dấu hiệu scam rất rõ ràng (tăng minpay liên tục, tăng số lượng ads, giá ads đột ngột (kiếm được hơn 1$/ngày/1site thì scam là chắc), băt invest,… Chủ yếu là BUXHOST script, cập nhật hàng ngày (từ năm 2011)
– Xem thêm: Danh sách scam năm 2012

Danh sách scam 2011

http://www.no-minimum.com
http://www.ioebux.com
http://www.micro-bux.com
http://www.contestbux.com
http://www.buxpa.com
http://www.highearnbux.com
http://www.heroesbux.com
http://www.ptc-mania.com
http://www.double-triplerbux.com
http://www.buxzin.com
http://www.kinzmoney.com
http://www.bigincomebux.com
http://www.growmoneybux.com
http://www.pay4myclicks.com
http://www.corebux.com
http://www.onedollarpaid.com
http://www.padbux.com
http://www.moneybuxx.com
http://www.buxpaying.com
http://www.mnobux.com
http://www.bigofferbux.com
http://www.bigtrustedbux.com
http://www.moneymakersbux.com
http://www.bigrevolutionbux.com
http://www.biginnovationbux.com
http://www.thinkingbux.com
http://www.buxworker.com
http://www.buxjw.com
http://www.troybux.com
http://www.bemabux.com
http://www.trophybux.com
http://www.offer20.com
http://www.moneytreebux.com
http://www.thefastestbux.com
http://www.tcpbux.com
http://www.bigptcbux.com
http://www.euro2012bux.com
http://www.eurobuxcenter.com
http://www.onexbux.com
http://www.tunisia-ptc.com
http://www.buxsuccess.com
http://www.eldorado-ptc.com
http://www.extraearnbux.com
http://www.associatesbux.com
http://www.topazbux.com
http://www.shinesbux.com
http://www.otbux.com
http://www.rayptcbux.com
http://www.truelybux.com
http://www.cashubux.com
http://www.scarbux.com
http://www.titancashbux.com
http://www.real-cashptc-up.com
http://www.gopaybux.com
http://www.partenersite.com
http://www.biglandbux.com

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment