Facebook lưu giữ rất nhiều thông tin của bạn và tất cả có thể được tải về dễ dàng

Facebook lưu giữ rất nhiều thông tin của bạn và tất cả có thể được tải về dễ dàng – Bạn có thể tải về dễ dàng và người khác cũng có thể tải về (mặc dù không dễ dàng)…

Công cụ dữ liệu của Facebook cho phép bất cứ ai vào trang có thể xem tất cả những gì mạng xã hội này thu thập, kể cả địa điểm, hoạt động, dữ liệu cá nhân và tất cả những gì bạn từng nói với bất cứ ai.

Hầu hết dữ liệu lưu trong phần thông tin tải về đều xuất hiện tại các vị trí khác trên trang của bạn, chẳng hạn như trên hồ sơ. Nhưng có những thông tin mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoại trừ trang này, chẳng hạn như những lần bạn đăng nhập vào Facebook, bạn đăng nhập ở đâu và như thế nào.

Facebook lưu giữ rất nhiều thông tin của bạn và tất cả có thể được tải về dễ dàng
Facebook lưu giữ rất nhiều thông tin của bạn và tất cả có thể được tải về dễ dàng

Các đơn giản nhất là vào phần Activity Log của Facebook, nơi ghi chép lại mọi hoạt động của bạn trên Facebook. Những thông tin về tất cả những gì bạn làm trên Facebook sẽ được trình bày theo trình tự thời gian, từ những bài đăng bạn đã bấn thích cho đến việc bạn tìm kiếm ai. Để mở trang này, bạn chỉ cần click vào mũi tên trỏ xuống ở góc của trang Facebook và chọn Activity Log

Thế nhưng còn có một cách nữa cho phép bạn tải toàn bộ dữ liệu Facebook của mình trên một trang đặc biệt. Để làm được điều này, vào phần thiết lập, chọn “Download a copy of your Facebook data”.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy gần như mọi thứ mà Facebook được phép thu thập từ bạn, và thực tế là có rất nhiều. Tập tin tải về sẽ bao gồm danh sách tất cả máy tính đã đăng nhập vào Facebook, tất cả mọi thứ Facebook cho rằng Facebook đã học được từ những bài đăng và mọi người bạn đã cố gắng kết bạn hoặc đã kết bạn thành công.

Dữ liệu này cũng bao gồm mọi tin nhắn bạn đã gửi đi qua Facebook chat, theo công ty.

Các công ty công nghệ kiếm tiền từ quảng cáo giống như Facebook và Google có xu hướng gửi một bản sao tất cả dữ liệu họ có cho người sử dụng nếu được yêu cầu. Bạn có thể nhận được một bản sao với đầy đủ thông tin về tất cả những gì đã làm trên Google bằng cách vào trang “My Activity” trên Google.

Thế nhưng điều này đồng nghĩa với việc những dữ liệu này có thể dễ dàng rơi vào tay người bạn không muốn. Bất cứ ai truy cập được vào tài khoản của bạn cũng có thể xem tất cả hoạt động và tải thông tin của bạn về sau đó làm bất cứ gì họ muốn với tài liệu có được.

Lê Kiên (Theo Independent)

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment