Vẫn còn….

Vẫn còn ở đó…. Những gì của ta! Mùa đông lạnh ngắt Mùa hè dần xa Cuộc sống hối hả Thoáng đã trôi qua Thời gian lặng lẽ…. Đưa ta về già! Vẫn còn ở đó Những ngày hôm qua Những gì chưa đến !… Read More