Bảo vệ tên miền của bạn và tự bảo vệ bạn trên internet

Có hàng trăm ngàn kẻ xấu đang ròm ngó, rình mò mình, họ sẽ tìm cách thu thập thông tin cá nhân của bạn để phục vụ những mục đích đánh cắp. Nhạy cảm nhất vẫn là thông tin tài khoản email, từ đó dẫn lối đến nhưng thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, các tài khoản online khác (như tài khoản quản lý tên miền, hosting). Vì vậy, trước khi bạn tham gia vào các hoạt động online, hãy bỏ đôi chút thời gian để tìm hiểu về nó.