Cách Fix Lỗi Wifi bị Limited trên Windows 8/8.1

Cách Fix Lỗi Wifi bị Limited trên Windows 8/8.1
 
1. Mở CMD với quyền admin (Windows + X + A)
 
2.copy va paste cái dòng sau vào:
===> netsh int tcp set heuristics disabled
-> sau đó Enter , xuất hiện chữ OK
 
3. copy và paste dòng sau vào:
===> netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
-> sau đó Enter, xuất hiện chữ OK
 
4. copy và paste dòng sau vào :
===> netsh int tcp set global rss=enabled
-> sau đó Enter, xuat hiện chữ OK
 
5. copy và paste dòng sau vào :
===> netsh int tcp show global
-> sau đó Enter, hiện một bảng, nếu có 1 or 2 từ “enabled” là ok, bạn restart lại máy, không thì làm lại nhé!
 
P/S : Ngồi tại máy gõ lệnh thui nhé => khỏi phải chạy ra reset lại modem hay router chi cho mệt
 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment