Hướng dẫn cấu hình website trên Windows với IP động (dynamic IP)

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, muốn làm webserver phải có máy chủ (server) hay ít nhất là một IP tĩnh, tuy nhiên, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dùng chính máy tính cá nhân để làm host cho website của bạn. Tuy không thể thay thế được host chuyên dụng, nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong một số trường hợp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn setup/config cho website của bạn host trên