Những con số ấn tượng về Google Account và Google Blogger

Những giới hạn của Blogger là gì ? Về băng thông, dung lượng, số tài khỏan tối đa ? đã bao giờ bạn nghĩ đến! Dưới đây thống kê một số thông tin rất lý thú và hữu ích cho bạn về những con số ấn tượng: giới hạn của google account và Google blogger (blogspot)

Những con số ấn tượng về Google Account và Google Blogger
Những con số ấn tượng về Google Account và Google Blogger

Giới hạn về tài khoản google account

 • Số Blog có thể khởi tạo: 100/1 account 
 • Số ký tự tối đa trên hồ sơ (About me): 1200 ký tự 
 • Số ký tự tối đa của Interests & Favorite: 2000 ký tự/mục 
 • Số Blog có thể theo dõi: 300/1 account 
 • Chiều rộng tối đa của hình ảnh: 1600px.
 • Dung lượng của một hình ảnh: không giới hạn (Blogger Mobile là 250KB)
 • Dung lượng lưu trữ trên host (Picasa Web Albums): 1024MB/1 account 
 • Băng thông : không giới hạn

Giới hạn về Google Blogger

Những con số ấn tượng về Google Account và Google Blogger

 • Chiều dài tiêu đề Blog: 90 ký tự 
 • Chiều dài Subdomain (http://Subdomain.blogspot.com): 37 ký tự 
 • Chiều dài mô tả Blog: 150 ký tự 
 • Số thành viên (blog’s author): 100/1 Blog 
 • Số bài viết trên Blog: không giới hạn.
  (Tuy nhiên, hiện nay những Blog có hơn 5000 bài viết có thể gặp tình trạng không thể chỉnh sửa những bài viết cũ hơn. Blogger Team đang fix lỗi này.)
 • Số trang tĩnh (Static Page): 10 trang/1Blog
 • Số trương mục (Label): 5000/1 Blog
 • Chiều dài bài đăng: không giới hạn
 • Kích thước bài đăng: không giới hạn
 • Số Comments : không giới hạn
 • Tiêu đề bài đăng: 39 ký tự (tự động tạo ra từ tiêu đề,cắt ngắn theo chiều dài)
 • Tên trương mục (Label ): 200 ký tự/1 Label Nội dung Comment : 4096 ký tự/1 comment

Chúc vui vẻ!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment