Vòng đời tên miền Việt Nam (Các trạng thái của tên miền .VN)

Như chúng ta đã biết, vòng đời tên miền quốc tế trải qua 5 trạng thái. Còn đối với tên miền Việt Nam (kết thúc bằng .VN như: .VN; .COM.VN;…) thì sao? có giống với vòng đời tên miền quốc tế hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Vòng đời tên miền Việt Nam (Các trạng thái của tên miền .VN)
Vòng đời tên miền Việt Nam (Các trạng thái của tên miền .VN)

Vòng đời tên miền Việt Nam (Các trạng thái của tên miền .VN)

Khác với tên miền quốc tế, vòng đời của tên miền Việt Nam chỉ có ba trạng thái sau: TÊN MIỀN TỰ DO, TÊN MIỀN ĐƯỢC DUY TRÌ VÀ SỬ DỤNG và TÊN MIỀN HẾT HẠN

GIAI ĐOẠN 1: TÊN MIỀN TỰ DO

Ở giai đoạn này, tên miền đang ở trạng thái tự do, sẵn sàng cho việc đăng ký. Bạn có thể dễ dàng đăng ký được tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền quốc gia. Giá của tên miền được niêm yết rõ ràng, cụ thể.

GIAI ĐOẠN 2: TÊN MIỀN ĐƯỢC DUY TRÌ VÀ SỬ DỤNG

Tên miền .VN sau khi đăng ký phải được duy trì ngay. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm. Tên miền đã được duy trì có thể được sử dụng để làm website, blog, email … tùy theo mục đích của người dùng.

GIAI ĐOẠN 3: TÊN MIỀN HẾT HẠN

Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường. Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động. Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.

Như vậy, tên miền không được gia hạn sẽ trở về trạng thái tự do, sẵn sàng chờ đăng ký và nếu được đăng ký sử dụng, nó sẽ bắt đầu một vòng đời mới.

Chúc vui !!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment