(SEO on-page) Rewrite URL cho website xây dựng bằng wordpress

Rewrite URL là một trong những công việc quan trọng khi SEO on-page, nó giúp cho các URL trong website của bạn thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm. Wordpress hỗ trợ rất tốt việc rewrite URL, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Từ URL của các category, tag, post (bài viết) hay của trang tìm kiếm /search. Bài viết sau sẽ liệt kê các loại URL cần rewrite trong website viết bằng wordpress và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.