Tuyển tập thơ về SEO

Đáo hạ tức sự Suốt ngày nhàn nhã khép phòng SEO,Khách gọi không nghe, chẳng muốn chèo.Trong tiếng ve kêu hè đã dẹo,Ngoài sân mưa bụi vững dây leo. Ngặt nỗi,Làm SEO tài lắm cũng vẫn nghèo,Đau lưng, nhức mắt, ốm tong teo,Lại thêm bệnh… Read More

(SEO on-page) Rewrite URL cho website xây dựng bằng wordpress

Rewrite URL là một trong những công việc quan trọng khi SEO on-page, nó giúp cho các URL trong website của bạn thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm. Wordpress hỗ trợ rất tốt việc rewrite URL, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Từ URL của các category, tag, post (bài viết) hay của trang tìm kiếm /search. Bài viết sau sẽ liệt kê các loại URL cần rewrite trong website viết bằng wordpress và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.