2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot

Với hầu hết các template blogspot thông thường, khi bạn chọn một (label) nhãn nào đó, mặc định blogger sẽ hiển thị kết quả là 20 bài viết. Đối với những blog dài (kéo thanh chạy mỏi cả tay đọc từ trên xuống) thì nó bình thường, nhưng tôi vẫn thích website hay blog bất kỳ có kích thước khoảng 1000p x 1500p là cùng, khi đó hiển thị 20 bài viết là quá dài. 
2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot
2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot
Sau thời gian mày mò tìm kiếm trên mạng, tôi đã biết cách thay đổi con số đó, với tôi con số 5 hoặc 6 bài viết là đẹp! Lấy ví dụ, nhãn Label1 có URL là: http://tenblogcuaban.blogspot.com/search/label/Label1. Để hiển thị 20 bài viết cho trang Label1, thì tạo URL như sau: http://tenblogcuaban.blogspot.com/search/label/Label1?max-results=20 

2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot

Liên kết đến trang nhãn trong blogspot có 2 vị trí, một ở cuối bài viết (post footer), một ở tiện ích Label. 
1. Để giới hạn 6 bài viết cho tất cả các trang nhãn cho liên kết nhãn ở cuối bài viết, ta làm như sau: Trong chế độ chỉnh sửa Template và chọn Mở rộng mẫu tiện ích, tìm các dòng:

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

  và đổi chúng thành:

<a expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=6&quot;' rel='tag'>

2. Để giới hạn 6 bài viết cho tất cả các trang nhãn cho liên kết nhãn ở tiện ích Label, ta làm như sau:

Tìm các dòng: 

<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'>

 và đổi chúng thành: 

<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=6&quot;'>
Thay số 6 thành số bài mà bạn muốn hiển thị => Save template.
Đây là kết quả:
2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot
Để thay đổi số bài viết hiện ở trang Home (trang chủ) thì các bạn vào phần Design ==> Layout ==> Body để chỉnh nhé.
 
Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

One thought on “2 Cách tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên label blogspot

Add Comment